Ilość leku za opłatę ryczałtową
POSTAĆ LEKU1 RYCZAŁT2 RYCZAŁTY
Proszki dzielone20 sztuk40 sztuk
Proszki niedzielone proste i złożone80 gramów160 gramów
Czopki, globulki, pręciki12 sztuk24 sztuki
Roztwory, mikstury, zawiesiny, emulsje do użytku wewnętrznego250 gramów500 gramów
Płynne leki do stosowania zewnętrznego*500 gramów1000 gramów
Maści, kremy, mazidła, żele, pasty**100 gramów200 gramów
Krople do użytku wewnętrznego lub zewnętrznego40 gramów80 gramów
Mieszanki ziołowe100 gramów200 gramów
Pigułki30 sztuk60 sztuk
Kleiny500 gramów1000 gramów
Krople do oczu, uszu i nosa oraz maści do oczu, uszu i nosa, sporządzanych w warunkach aseptycznych10 gramów20 gramów

*jeżeli zawierają spirytus, ilość spirytusu w przeliczeniu na spirytus 95% nie może przekroczyć 100 gramów

**w przypadku recept na maści, kremy, mazidła, pasty albo żele do stosowania na skórę, można przepisać dziesięciokrotną ilość leku recepturowego, ustaloną na podstawie przepisów określających leki, które mogą być traktowane jako surowce farmaceutyczne stosowane przy sporządzeniu leków recepturowych.

Podstawa prawna:

1. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2012r. w sprawie leków, które mogą być traktowane jako surowce farmaceutyczne przy sporządzaniu leków recepturowych.
2. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 września 2014r. zmieniające rozporządzenie w sprawie recept lekarskich.

Skróty łacińskie stosowane w recepturze, ich rozwinięcie i znaczenie w języku polskim