ADSORPCJA

HYDROLIZA

MIESZANINY EUTEKTYCZNE

MIESZANINY HIGROSKOPIJNE

NIEZGODNOŚCI PEPSYNY

Przekroczona rozpuszczalność

reakcja podwójnej wymiany

reakcja utleniania i redukcji

substancje nierozpuszczalne

związki kompleksowe

wysolenie

wytrącenie słabych kwasów

wytrącenie słabych zasad