19.09.2016

KOMUNIKAT NR 8/2016 GŁÓWNEGO INSPEKTORA FARMACEUTYCZNEGO z dnia 19 września 2016r.

w sprawie rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2016/1443 z dnia 29 czerwca 2016 r.

Uprzejmie informuję, że z dniem 21.09.2016 r. w życie wchodzi rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2016/1443 z dnia 29 czerwca 2016 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 273/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady oraz rozporządzenie Rady (WE) nr 111/2005 w odniesieniu do włączenia niektórych prekursorów narkotyków do wykazu substancji sklasyfikowanych.


Do wykazu substancji sklasyfikowanych w kategorii 1 zostały włączone nowe prekursory:


(1 R,2S)-(-)-chloroefedryna (1S, 2R)-(+)-chloroefedryna (1 S,2S)-(+)-chloropseudoefedryna (IR,2R)-(-)-chloropseudoefedryna


Pełny tekst rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2016/1443 można znaleźć na stronie internetowej Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego pod adresem: www.gif.gov.pl w zakładce Prawo.


 

Pliki do pobrania