27.07.2016

KOMUNIKAT NR 6/2016 GŁÓWNEGO INSPEKTORA FARMACEUTYCZNEGO z dnia 27 lipca 2016r.

w sprawie nowego schematu pliku XML dla systemu zgłoszeń odmów realizacji zamówienia (ZORZ)

W związku z udostępnieniem nowego systemu zgłoszeń odmów realizacji zmówienia (ZORZ) oraz wychodząc naprzeciw potrzebom zgłoszonym przez użytkowników informuję,

iż zmianie uległ schemat .XSD pliku .XML służącego do automatycznego przekazywania danych do systemu. Zmiana polega na możliwości dołączania do pliku .XML załącznika

w dowolnym formacie, będącego plikiem dokumentu otrzymanego od podmiotu wydającego odmowę. Celem wprowadzenia zmiany jest umożliwienie przekazywania w sposób automatyczny plików odmowy, nawet jeśli nie są zgodne ze schematem wymaganym przez system ZORZ. Konieczność wygenerowania pliku zgodnego ze schematem wymaganym przez system ZORZ leży w takiej sytuacji po stronie oprogramowania podmiotu zgłaszającego odmowę.


Zaktualizowana instrukcja dla integratorów wraz z nowym schematem .XSD znajduje się w załączeniu.


Przypominam jednocześnie iż, zgłoszenia od producentów oprogramowania (integratorów) należy zgłaszać na adres: zorz.integrator@gif.gov.pl.