12.12.2013

Komunikat Nr 5/2013 Głównego Inspektora Farmaceutycznego z dnia 12 grudnia 2013 r. w sprawie obowiązków hurtowni faramaceutycznych, wynikających z ustawy – Prawo farmaceutyczne