06.07.2016

KOMUNIKAT Nr 4/2016 GŁÓWNEGO INSPEKTORA FARMACEUTYCZNEGO z dnia 6 lipca 2016 r.

w sprawie systemu zgłoszeń odmów realizacji zamówienia (ZORZ)

W związku z obowiązkiem wynikającym z art. 36z ust. 7 ustawy Prawo farmaceutyczne uprzejmie informuję, że Główny Inspektorat Farmaceutyczny przygotował system zgłoszeń odmów realizacji zamówienia (ZORZ) dostępny pod adresem https://odmowy.gif.gov.pl/ZORZ.Refusal/ umożlwiający przesłanie zgłoszenia na kilka różnych sposób tj. z wykorzystaniem usługi internetowej (web service), za pomocą poczty e-mail, poprzez załadowanie pliku do systemu lub ręczne wypełnienie formularza. Trzy pierwsze sposoby wymagają wygenerowania pliku XML w odpowiednim formacie przez system podmiotu wydającego odmowę. W załączeniu do komunikatu znajduje się specyfikacja pliku XML, instrukcja dla użytkowników oraz instrukcja dla integratorów, którzy chcą korzystać z automatycznej drogi przesyłania zgłoszeń.


Aby skorzystać z systemu konieczne jest posiadanie konta w systemie. Konta zostaną wygenerowane automatycznie do dnia 13 lipca br. dla aptek i hurtowni farmaceutycznych, dla których Głównemu Inspektoratowi Farmaceutycznemu udało się ustalić adres e-mail. Dla pozostałych podmiotów zainteresowanych korzystaniem z systemu konta zostaną założone ręcznie. W tym celu należy po 13 lipca br. przesłać na adres: zorz.klient@gif.gov.pl prośbę o założenie konta. Prośba powinna zawierać: imię

i nazwisko użytkownika, identyfikator apteki/hurtowni z rejestrów dostępnych pod adresem: http://www.rejestrymedyczne.csioz.gov.pl/ oraz adres e-mail, na który wpłynie link aktywacyjny do konta.


Dla podmiotów, dla których konta zostaną wygenerowane automatycznie, po zalogowaniu do systemu, konieczne będzie uzupełnienie imienia i nazwiska użytkownika (opcja „Edytuj profil”).


Administratorem danych osobowych użytkowników systemu ZORZ jest Główny Inspektor Farmaceutyczny (00-082 Warszawa, ul. Senatorska 12). Dane osobowe zbierane są w celu prowadzenia systemu ZORZ. Korzystanie z systemu ZORZ i podanie danych osobowych jest dobrowolne. Każda osoba ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz możliwość ich poprawiania.


Wszelkie  zapytania i wnioski użytkowników dotyczące systemu ZORZ należy przesyłać tylko i wyłącznie drogą mailową na adres zorz.klient@gif.gov.pl z podaniem swoich danych kontaktowych. Natomiast zgłoszenia od producentów oprogramowania (integratorów) przyjmowane są pod adresem: zorz.integrator@gif.gov.pl. Informuję jednocześnie, że serwis wdrożeniowy systemu świadczony będzie w terminie od 1 lipca do 31 sierpnia br. i po tym okresie czas obsługi zgłoszenia może ulec znacznemu wydłużeniu.


Dotychczasowy system zgłoszeń dostępny pod adresem https://www.gif.gov.pl/bip/panel przestanie funkcjonować z dniem 31 sierpnia br. i od tego czasu zgłoszenia przyjmowane będą wyłącznie za pomocą systemu ZORZ.