KOMUNIKAT nr 11 GŁÓWNEGO INSPEKTORA FARMACEUTYCZNEGO

w sprawie przekazania przez hurtownie farmaceutyczne informacji nt adresu e-mail


  • znak "@"
    znak „@”

W związku z planowanym uruchomieniem systemu zgłoszeń odmów realizacji zmówienia (ZORZ) prosimy przedsiębiorców posiadających zezwolenie na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej o przesłanie w terminie do dnia 18 listopada br na adres zorz@gif.gov.pl aktualnych danych zawierających m.in. identyfikator z Rejestru Zezwoleń na Prowadzenie Hurtowni Farmaceutycznej dostępny pod adresem: http://rhf.rejestrymedyczne.csioz.gov.pl/_layouts/15/rhf/glowna.aspx oraz adres e-mail.

Dane powinny być przesłane w postaci elektronicznej poprzez wypełnienie załączonego wzoru.


Adres e-mail zostanie wykorzystany m.in. do przesłania danych autoryzacyjnych

do systemu ZORZ.