KOMUNIKAT nr 1/2016 GŁÓWNEGO INSPEKTORA FARMACEUTYCZNEGO

w sprawie składania wniosku o wydanie zezwolenia na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej oraz wniosku o wydanie zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej / punktu aptecznego w postaci elektronicznej

W związku z wejściem w życie dnia 1 kwietnia 2016 r. ustawy z dnia 9 października 2015 r. o zmianie ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2015, poz. 1991) i zmianami w zakresie sposobu składania wniosku o wydanie zezwolenia na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej oraz wniosku o wydanie zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej / punktu aptecznego informuję, iż Główny Inspektorat Farmaceutyczny jest w trakcie przygotowania rozwiązań umożliwiających złożenie ww. wniosków w postaci elektronicznej. O zakończeniu prac w tym zakresie zostaniecie Państwo poinformowani osobnym komunikatem.


Zgodnie ze wspomnianymi na wstępie przepisami załączniki do przedmiotowych wniosków mogą być składane zarówno w postaci elektronicznej jak i papierowej, przy czym należy mieć na uwadze ogólne zasady dotyczące uznawalności danego dokumentu za oryginał lub kopię poświadczoną za zgodność z oryginałem.


Jednocześnie informuję, iż w celu  złożenia wniosku w postaci elektronicznej w ramach przygotowywanych rozwiązań niezbędne będzie posiadanie konta na platformie P2 (https://rejestracja.rejestrymedyczne.csioz.gov.pl/) oraz  posiadanie certyfikatu kwalifikowanego lub profilu zaufanego ePUAP do składania podpisu elektronicznego.


Na chwilę obecną wspomniane powyżej rozwiązania nie obejmują wniosku o zmianę zezwolenia na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej oraz wniosku o zmianę zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej / punktu aptecznego.