21.04.2017

KOMUNIKAT GŁÓWNEGO INSPEKTORA FARMACEUTYCZNEGO NR 2/2017 z dnia 21.04.2017 r.

w sprawie nowego rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu wydawania pozwoleń oraz dokumentów niezbędnych do przywozu, wywozu, wewnątrzwspólnotowego nabycia lub wewnątrzwspólnotowej dostawy środków odurzających, substancji psychotropowych lub prekursorów kategorii 1

Uprzejmie informuję, że w dniu 30  marca 2017 r. zostało ogłoszone rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu wydawania pozwoleń oraz dokumentów niezbędnych do przywozu, wywozu, wewnątrzwspólnotowego nabycia lub wewnątrzwspólnotowej dostawy środków odurzających, substancji psychotropowych lub prekursorów kategorii 1 (Dz. U.,  poz. 686).


Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia (zgodnie z § 16 ww. rozporządzenia).


Zmianie uległy m.in. wzory pozwoleń na przywóz, wywóz, wewnątrzwspólnotowe nabycie lub wewnątrzwspólnotową dostawę środków odurzających, substancji psychotropowych oraz przepisy dotyczące wywozu lub przywozu substancji kontrolowanych na własne potrzeby lecznicze przez pacjentów.


Pełny tekst rozporządzenia znajduje się na stronie internetowej Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego pod adresem:
https://www.gif.gov.pl/pl/prawo/ustawa-o-przeciwdzialan/118,Ustawa-o-przeciwdzialaniu-narkomanii.html.


Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu wydawania pozwoleń oraz dokumentów niezbędnych do przywozu, wywozu, wewnątrzwspólnotowego nabycia lub wewnątrzwspólnotowej dostawy środków odurzających, substancji psychotropowych lub prekursorów kategorii 1 (Dz. U.,  poz. 686).