01.03.2019

KOMUNIKAT GŁÓWNEGO INSPEKTORA FARMACEUTYCZNEGO

w sprawie zmiany sposobu zgłaszania pełnych, aktualnych list środków transportu wraz z numerami rejestracyjnymi wykorzystywanych w zakresie działalności objętej zezwoleniem

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o zmianie ustawy

o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów oraz niektórych innych ustaw

(Dz. U. 2018 poz. 1039 ze zm.), na przedsiębiorcach posiadających zezwolenie

na prowadzenie hurtowego obrotu produktami leczniczymi oraz zezwolenie na wytwarzanie lub import produktu leczniczego został nałożony obowiązek przekazywania Głównemu Inspektorowi Farmaceutycznemu informacji o środkach transportu wykorzystywanych

w zakresie działalności objętej zezwoleniem.


Przedsiębiorcy mają obowiązek przekazywania pełnej i aktualnej listy środków transportu zgodnie z następującymi wskazówkami:


1. Kogo dotyczy obowiązek ?


  • Wytwórców i importerów produktów leczniczych (art. 42 ust. 1 pkt 4 lit. c) ustawy Prawo Farmaceutyczne)
  • Przedsiębiorców prowadzących hurtownię farmaceutyczną (art. 78 ust. 1 pkt 15 ustawy Prawo Farmaceutyczne).

2. Jakie dane przekazują Państwo do GIF ?


  • dane przedsiębiorcy (nazwa, NIP);
  • pełną aktualna listę środków transportu tj. markę i numer rejestracyjny samochodu wykorzystywanego w zakresie działalności objętej zezwoleniem, natomiast

    w przypadku wykorzystywania transportu kolejowego dane przewoźnika.

3. Jak dokonać zgłoszenia?


Zgłoszenia dokonuje się poprzez wysłanie na adres transport@gif.gov.pl :


  • wypełnionego formularza w wersji edytowalnej zamieszczonego w linku poniżej

oraz


  • skanu formularza wypełnionego i podpisanego przez osobę upoważnioną

    do reprezentowania przedsiębiorcy.

4. Aktualizacja zgłoszeń


W sytuacji, w której dane przekazane w pierwotnym zgłoszeniu przez wytwórców lub importerów produktów leczniczych oraz przedsiębiorców prowadzących hurtownie farmaceutyczne zmienią się, aktualizację danych należy przesłać na adres transport@gif.gov.pl w takim samym trybie jak pierwsze zgłoszenie.