Jak zainstalować aplikację?

1. Otwórz Chrome (Internet)

2. Wpisz adres: www.asystent.farm

3. Jeśli na dole ekranu nie pojawi się powiadomienie

4. Otwórz w prawym górnym rogu menu przeglądarki 

5. I w menu wybierz opcję „Dodaj do ekranu głównego”

1.Otwórz przeglądarkę Chrome 

2. Wpisz adres: www.asystent.farm

3. Otwórz w prawym górnym rogu menu przeglądarki 

4. I w menu wybierz opcję „Zainstaluj aplikację Pharm:assistant”

1. Otwórz Safari (Internet)

2. Wpisz adres: www.asystent.farm

3. Na dole ekranu naciśnij ikonę ”udostępnij”

4. Następnie wybierz opcję  „Do ekranu początk.” i naciśnij „Dodaj”