KOMUNIKAT GŁÓWNEGO INSPEKTORA FARMACEUTYCZNEGO

15.10.2019 KOMUNIKAT GŁÓWNEGO INSPEKTORA FARMACEUTYCZNEGO w sprawie sposobu postępowania z produktami leczniczymi wstrzymanymi w obrocie decyzją Głównego Inspektora Farmaceutycznego, dla których upłynął termin ważności. Pliki...

KOMUNIKAT GŁÓWNEGO INSPEKTORA FARMACEUTYCZNEGO

01.03.2019 KOMUNIKAT GŁÓWNEGO INSPEKTORA FARMACEUTYCZNEGO w sprawie zmiany sposobu zgłaszania pełnych, aktualnych list środków transportu wraz z numerami rejestracyjnymi wykorzystywanych w zakresie działalności objętej zezwoleniem W...

KOMUNIKAT GŁÓWNEGO INSPEKTORA FARMACEUTYCZNEGO

27.06.2018 KOMUNIKAT GŁÓWNEGO INSPEKTORA FARMACEUTYCZNEGO w sprawie nowelizacji rozporządzeń dotyczących prekursorów narkotykowych Uprzejmie informuję, że w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej opublikowano rozporządzenie delegowane...

KOMUNIKAT GŁÓWNEGO INSPEKTORA FARMACEUTYCZNEGO

14.06.2018 KOMUNIKAT GŁÓWNEGO INSPEKTORA FARMACEUTYCZNEGO w sprawie zmian w obowiązku zgłaszania zamiaru wywozu lub zbycia produktów leczniczych poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej W związku z wejściem w życie Ustawy z dnia 10...

KOMUNIKAT GŁÓWNEGO INSPEKTORA FARMACEUTYCZNEGO

14.06.2018 KOMUNIKAT GŁÓWNEGO INSPEKTORA FARMACEUTYCZNEGO w sprawie obowiązku zgłaszania pełnych, aktualnych list środków transportu wraz z numerami rejestracyjnymi wykorzystywanych w zakresie działalności objętej zezwoleniem W...

KOMUNIKAT GŁÓWNEGO INSPEKTORA FARMACEUTYCZNEGO

09.10.2017 KOMUNIKAT GŁÓWNEGO INSPEKTORA FARMACEUTYCZNEGO w sprawie informacji przedstawianych w zgłoszeniu wady jakościowej produktu leczniczego lub podejrzenia wady jakościowej produktu leczniczego stosowanego u ludzi przez podmioty...