KOMUNIKAT GŁÓWNEGO INSPEKTORA FARMACEUTYCZNEGO

REKLAMA REKLAMA 15.10.2019 KOMUNIKAT GŁÓWNEGO INSPEKTORA FARMACEUTYCZNEGO w sprawie sposobu postępowania z produktami leczniczymi wstrzymanymi w obrocie decyzją Głównego Inspektora Farmaceutycznego, dla których upłynął termin ważności. ...

KOMUNIKAT GŁÓWNEGO INSPEKTORA FARMACEUTYCZNEGO

REKLAMA REKLAMA 01.03.2019 KOMUNIKAT GŁÓWNEGO INSPEKTORA FARMACEUTYCZNEGO w sprawie zmiany sposobu zgłaszania pełnych, aktualnych list środków transportu wraz z numerami rejestracyjnymi wykorzystywanych w zakresie działalności objętej zezwoleniem...

KOMUNIKAT GŁÓWNEGO INSPEKTORA FARMACEUTYCZNEGO

REKLAMA REKLAMA 27.06.2018 KOMUNIKAT GŁÓWNEGO INSPEKTORA FARMACEUTYCZNEGO w sprawie nowelizacji rozporządzeń dotyczących prekursorów narkotykowych Uprzejmie informuję, że w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej opublikowano...

KOMUNIKAT GŁÓWNEGO INSPEKTORA FARMACEUTYCZNEGO

REKLAMA REKLAMA 14.06.2018 KOMUNIKAT GŁÓWNEGO INSPEKTORA FARMACEUTYCZNEGO w sprawie zmian w obowiązku zgłaszania zamiaru wywozu lub zbycia produktów leczniczych poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej W związku z wejściem w życie...

KOMUNIKAT GŁÓWNEGO INSPEKTORA FARMACEUTYCZNEGO

REKLAMA REKLAMA 14.06.2018 KOMUNIKAT GŁÓWNEGO INSPEKTORA FARMACEUTYCZNEGO w sprawie obowiązku zgłaszania pełnych, aktualnych list środków transportu wraz z numerami rejestracyjnymi wykorzystywanych w zakresie działalności objętej zezwoleniem ...

KOMUNIKAT GŁÓWNEGO INSPEKTORA FARMACEUTYCZNEGO

REKLAMA REKLAMA 09.10.2017 KOMUNIKAT GŁÓWNEGO INSPEKTORA FARMACEUTYCZNEGO w sprawie informacji przedstawianych w zgłoszeniu wady jakościowej produktu leczniczego lub podejrzenia wady jakościowej produktu leczniczego stosowanego u ludzi przez...