Ankieta ewaluacyjna

„PROCES DECYZYJNY W OPIECE FARMACEUTYCZNEJ
– PODEJMOWANIE DECYZJI TERAPEUTYCZNYCH I ANALIZA ICH KONSEKWENCJI”

Będziemy wdzięczni za wypełnienie krótkiej ankiety oraz za wszystkie Państwa uwagi i komentarze dotyczące tej konferencji.

Proszę ocenić w skali od 1-6, gdzie 1 - nie spełnia oczekiwań, 6 - w 100% spełnia oczekiwania